Skutecznie po N.I.E. Jak to zrobić w 5 krokach?

Każdy, kto przeprowadził się lub planuje zamieszkać w Hiszpanii, prędzej czy później będzie musiał stanąć wobec procedury związanej z przyznaniem numeru NIE, czyli Número de Identificación de Extranjero.
Dokument ten jest niezbędny do funkcjonowania w Hiszpanii, ponieważ identyfikuje Was jako rezydenta, jest niezbędny do założenia konta w banku, podpisania umowy na dostarczanie usług (telefon czy Internet) oraz wymagany przez pracodawców, którzy będą Was zatrudniać.

Niestety, na przestrzeni ostatnich kilku lat coraz trudniej otrzymać NIE, ponieważ cała procedura przeciąga się w czasie, a największym problemem wydaje się być w ogóle umówienie spotkania online w urzędzie wydającym ten dokument. W Barcelonie średni czas oczekiwania na wizytę to około miesiąc, dlatego wiele osób wybiera miejscowości – satelity wokół stolicy Katalonii, gdzie można takie spotkanie umówić znacznie szybciej (m. in. Castelldefels, Mataro czy Montgat).

Krok 1: Co to jest NIE?

Numer NIE to przede wszystkim odpowiednik polskiego numeru identyfikacji fiskalnej (NIP) dla obcokrajowców. Składa się on z początkowej i końcowej litery oraz siedmiu cyfr (przykład: Y – 1234567 – B). Jest niezbędny do wykonywania wszelkich operacji fiskalnych na terenie Hiszpanii i będzie figurował w różnych dokumentach wydawanych przez władze hiszpańskie. Regulacje dotyczące numeru NIE znajdziecie w ustawie (Real Decreto 557/2011, de 20 de abril).

Numer NIE umożliwia przede wszystkim załatwienie niezbędnych formalności, takich jak:

? zapisanie się do systemu ubezpieczeń społecznych;

? otwarcie konta bankowego;

? prowadzenie działalności gospodarczej;

? otrzymanie kontraktu od pracodawcy;

? zakup mieszkania lub samochodu;

? złożenie wniosku o kredyt hipoteczny lub pożyczkę;

? złożenie deklaracji podatkowej;

… a czasami nawet odbiór przesyłki na poczcie.

Krok 2: Jakie trzeba spełnić warunki, aby otrzymać NIE?

Przede wszystkim musisz przebywać legalnie na terenie Hiszpanii, czyli posiadać adres zameldowania (empadronamiento). Otrzymuje się je w urzędzie miejskim lub dzielnicowym, odpowiadającym miejscu zamieszkania (Ayuntamiento lub Junta Municipal del Distrito). Można go wyrobić również na każdym posterunku Policia National, tam gdzie znajduje się Extranjería (czyli Urząd do Spraw Cudzoziemców).
Dokument wydawany jest na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających zamieszkanie pod wskazanym adresem (np. umowa najmu, opłacony rachunek za gaz lub elektryczność).
O tym, jak zameldować się w Barcelonie, pisaliśmy tutaj.

Poza tym trzeba wykazać wszelkie możliwe okoliczności: ekonomiczne, zawodowe lub rodzinne, które uzasadniają pobyt na terytorium Hiszpanii wraz z dokumentami potwierdzającymi te okoliczności.

Krok 3: Jakie dokumenty są niezbędne, aby otrzymać numer NIE?

Aby wystąpić po numer NIE, należy przygotować oryginały i fotokopie następujących dokumentów:

? paszportu;

? dokumentów potwierdzających zatrudnienie ( w przypadku osób zatrudnionych lub studentów), np.: umowa o pracę, porozumienie w sprawie praktyk;

? dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną (w przypadku członków rodziny), np.: akt małżeństwa, dokument poświadczający zależność finansową od członka rodziny, dokument poświadczający, że członek rodziny posiada wystarczające środki na utrzymanie oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Należy pamiętać o tym, że wszelkie dokumenty pochodzące z polskiego urzędu stanu cywilnego powinny być przetłumaczone na język hiszpański lub kataloński, aby były zrozumiałe dla przyjmującego wniosek urzędnika. Co jednak bardzo ważne (!!!) – akty małżeństwa czy urodzenia nie wymagają dodatkowej procedury lub tzw. apostille (klauzuli) legalizacyjnej, jednak ich tłumaczenie musi zostać wykonane przez tłumacza przysięgłego posiadającego uprawnienia na Hiszpanię. Wszelkie informacje o tłumaczeniach i legalizacji dokumentów znajdziesz tutaj.

Do tak skompletowanych dokumentów dołączamy formularz wniosku, tzw. Ex-15 (pobierz).

Krok 4: Gdzie złożyć przygotowane dokumenty?

Aby złożyć dokumenty w Biurze dla Obcokrajowców (Oficina de Extranjería) należy zamówić wizytę online (tzw. cita previa). Aby to zrobić, zarejestruj ją na tej stronie.

Postępując zgodnie z kolejnymi krokami w procesie rejestracji należy wybrać po kolei:
? region z listy „Provincias Disponibles” (np. Barcelona),
? następnie w „Trámites disponibles para la provincia seleccionada”, zaznaczyć Certificados UE.

Na spotkanie należy przynieść wydrukowane potwierdzenie spotkania oraz wszystkie wypełnione formularze w dwu kopiach.

Biura dla Obcokrajowców w Barcelonie mieszczą się w następujących lokalizacjach:

? Carrer de Balmes 192,  08006 Barcelona

? Rambla de Guipúscoa 74,  08020 Barcelona

? Carrer de Múrcia 42,  08027 Barcelona

? Passeig de Sant Joan 189,  08037 Barcelona

Krok 5: Opłaty

Wydanie dokumentu niestety nie jest bezpłatne. Opłatę wnosi się w banku, na specjalnym formularzu, który otrzymamy od urzędnika w biurze.
Opłata za wydanie dokumentu wynosi: 10,72e.

O czym warto pamiętać?

Zamawiając cita previa najlepiej zarezerwować godziny poranne, ponieważ kolejki w urzędach są bardzo długie, więc warto być na początku. Poza tym, latem (do czerwca do września oraz w piątki) urzędy pracują krócej (9.00 – 14.00). W pozostałych miesiącach urzędy czynne są w godzinach: 9.00 – 17.30.

Drugim, ważnym argumentem, przemawiającym za tym, by udać się do urzędu wcześnie rano jest fakt, że niektóre banki (np. La Caixa) nie przyjmują opłaty za wydanie dokumentu po godzinie 11.00.

A co, jeśli jeszcze nie przebywasz na terenie Hiszpanii, a już potrzebujesz numeru NIE?

Jeśli w momencie składania wniosku jeszcze nie przebywasz na terytorium Hiszpanii to podanie o przyznanie numeru NIE powinieneś skierować do Comisaría General de Extranjería y Fronteras za pośrednictwem najbliższego hiszpańskiego biura konsularnego (Oficina Consular de España).

Comments are closed.