Zameldowanie w Barcelonie

Procedura meldunkowa w Barcelonie nie jest specjalnie skomplikowana, jednak warto przypomnieć, w jakich sytuacjach może być wymagane okazanie zaświadczenia o zameldowaniu, czyli tzw. Certificado de empadronamiento. Ponieważ wszystkie osoby przebywające na terenie Hiszpanii powyżej sześciu miesięcy podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Ponadto dokument ten będzie wymagany podczas postępowania administracyjnego dotyczącego, m.in.: ? wyrobienia numeru NIE ? ubiegania […]
Czytaj więcej