Vida laboral – raport dla zatrudnionych

Pamiętasz, kiedy ostatni raz sprawdzałeś, czy Twój pracodawca odprowadza regularnie za Ciebie składki na ubezpieczenie społeczne? Czy kiedykolwiek upewniałeś się, że jest to pełna, deklarowana kwota?  Od czasu do czasu warto zrobić „sprawdzam!” i wystąpić o tzw. informe de vida Laboral, czyli dokument, który stanowi raport zawierający informacje na temat naszego życia zawodowego. Po dokument zwrócić się mogą osoby zatrudnione na etacie oraz samozatrudnieni i prowadzący działalność gospodarczą.

 Kto wystawia taki raport? 

Aby otrzymać raport należy zwrócić się do Seguridad Social, bowiem urząd posiada informacje, ile dni przepracowaliśmy legalnie, w jakiej firmie i w jakich dokładnie okresach byliśmy zatrudnieni.

 Do czego potrzebny jest dokument? 

Przede wszystkim Vida Laboral zawiera wszystkie dane identyfikacyjne pracownika, zatem daje możliwość sprawdzenia, czy pracodawca zatrudnił nas legalnie oraz jak długi mamy okres składkowy (to ważne do emerytury lub zasiłku). Dokument bywa wymagany również w banku przy przyznawaniu kredytu oraz może być niezbędny przy ubieganiu się o numer N.I.E, ponieważ zawiera informacje o statusie zatrudnienia i źródłach utrzymania.

 Jak otrzymać raport? 

? drogą pocztową – wystarczy wysłać listem poleconym na adres Seguridad Social prosty wniosek, zawierający dane osobowe, numer ubezpieczenia społecznego oraz dołączyć wymagane we wniosku dokumenty;

? przez Internet – należy złożyć wniosek za pośrednictwem strony internetowej urzędu (KLIK) i wybrać jedną z opcji, aby otrzymać dokument (na adres korespondencyjny / wersję on-line do pobrania / drogą mailową);

? przez telefon – wystarczy zadzwonić pod numer 901 50 20 50, złożyć odpowiednią dyspozycję i w ciągu tygodnia otrzymamy dokument na wskazany adres korespondencyjny.

Wszelkie wątpliwości dotyczące raportu lub dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać pod numerem telefonu 901 502 050.