Zameldowanie w Barcelonie

Procedura meldunkowa w Barcelonie nie jest specjalnie skomplikowana, jednak warto przypomnieć, w jakich sytuacjach może być wymagane okazanie zaświadczenia o zameldowaniu, czyli tzw. Certificado de empadronamiento.

Dlaczego należy pamiętać o zameldowaniu się w Barcelonie?

Ponieważ wszystkie osoby przebywające na terenie Hiszpanii powyżej sześciu miesięcy podlegają obowiązkowi meldunkowemu.
Ponadto dokument ten będzie wymagany podczas postępowania administracyjnego dotyczącego, m.in.:

? wyrobienia numeru NIE

? ubiegania się o Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego

?  zawarcia związku małżeńskiego

? zapisania dzieci do szkoły

? zarejestrowania się w Urzędzie Pracy

? zakupu nieruchomości lub samochodu

? oddania głosu w wyborach lokalnych

Jakie dokumenty będą niezbędne, żeby zameldować się w Barcelonie?

? formularz wniosku 

? paszport / dowód osobisty

? umowa najmu mieszkania/domu/pokoju

UWAGA!
Przed wizytą w urzędzie warto pamiętać o tym, żeby przygotować kserokopie w/w dokumentów.

Gdzie dopełnić formalności meldunkowych?

Obowiązek meldunkowy zrealizujecie w Urzędzie Miasta (Ayuntamiento), który jest organem sprawującym bezpośredni nadzór nad sprawami dotyczącymi zameldowania w Barcelonie lub w Urzędzie Dzielnicowym (Junta Municipal del Districto).

Wizytę można umówić telefonicznie pod numerem 010.

 

Źródło